בצקת ריאות

בצקת ריאות

לב אפור

בצקת ריאות – (Pulmonary Edema)

 

הצטברות נוזלים בחללי האוויר בריאות הגורמת לתחושת קושי נשימתי, ובהעדר טיפול מהווה מצב חירום מסכן חיים.

הסיבה השכיחה היא אי ספיקת לב, אך ייתכנו גם סיבות אחרות, לבביות ולא לבביות.