במשך שנים היה נהוג לחשוב שדום לב מתרחש באופן פתאומי. מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות מציגים ממצאים מפתיעים: לעתים רבות מופיעים סימנים מקדימים לדום לב אפילו החל מ-4 שבועות לפני האירוע.

 

מחקר שנערך ב-2013 על ידי מכון הלב בבית החולים Cedars-Sinai הציג ממצאים מפתיעים, לאחר שניתח את התיקים הרפואיים של מאות גברים בגילאי 35-65 שלקו בדום לב פתאומי לכאורה, והסתיימו במוות מחוץ לבית החולים.