מהן הפרעות קצב?

אילו סוגים של הפרעות קצב קיימים? כיצד ניתן לטפל בהפרעות קצב?


נא להכיר: שירות שחל לניטור הפרעות קצב – לחיות בלב שקט


הפרעות קצב (Heart Arrhythmia) זהו מצב רפואי בו קיימת חריגה באופן ייצור האות החשמלי בלב, תדירות הדחפים החשמליים בלב, או אופן התפשטות הגל החשמלי בלב. כלומר, הלב פועם מהר מדי, לאט מדי, בקצב לא סדיר, או שיש מדי פעם הפסקה רגעית בפעילותו. במקרים מסוימים עלולות הפרעות קצב לגרום לסכנת חיים מוחשית ללא טיפול מיידי.


אחד הסיבוכים השכיחים ביותר במצב של פרפור עליות, אחת מהפרעות הקצב הנפוצות, הוא שבץ מוחי. סיבוך שעלול להיגרם כתוצאה מקרישי דם שנוצרים בלב ומועברים אל המוח על ידי זרימת הדם למעלה. חשש נוסף הוא פגיעה בתפוקת הלב, שעלולה להיגרם כתוצאה מדופק איטי מדי או מהיר מדי לאורך זמן.