היצרות מסתם

היצרות מסתם

לב אפור

היצרות מסתם – (Valve Stenosis)

 

תהליך בו פתיחת המסתם הלבבי אינה מלאה, וכתוצאה מכך נוצר קושי במעבר הדם דרכו.

זרימת הדם כנגד המסתם המוצר תתבטא בדרך כלל באוושה אשר תישמע בשלב שבו דם זורם דרך המסתם. הסימנים הקלינים תלויים במידת ההיצרות.

בדרך כלל המדור הלבבי אשר אמור להזרים דם כנגד המסתם המוצר, נדרש לבצע עבודה במאמץ מוגבר ועומס יתר, מה שעלול לגרום לשינויים מבניים בו.

בנוסף, ייתכנו סימפטומים של גודש ובצקות הנובעים מקושי בהתרוקנות.

התיקון במידת הצורך, כירורגי.