אי ספיקת מסתם טריקוספידלי – (Tricuspid Regurgitation)

 

זרימה בלתי תקינה של דם דרך המסתם הטריקוספידלי, הממוקם בין חדר ימין לעליה ימנית, בעת סיסטולה.

בזמן הסיסטולה, המסתם הטריקוספידלי אמור להיות סגור לחלוטין, כך שהחדר הימני המתכווץ יתרוקן לעורק הריאתי בלבד, ודם לא יחזור לעליה הימנית.

הסימפטומים עלולים לכלול בצקות, חולשה ועייפות ועוד.

הטיפול כירורגי, בהתאם לדרגת החומרה.

למדריך על אי ספיקת לב