גורמי סיכון

גורמי סיכון

לב אפור

גורמי סיכון – (Risk Factors)

 

מצב רפואי מסוים או הרגל חיים מסוים או סכנה סביבתית מסוימת המגבירים

את הסיכוי של אדם ללקות במחלה מסוימת. הגברת הסיכוי הינה מונח המתייחס

לסבירות סטטיסטית ואינו עוסק בקשר סיבתי.