היפרלידמיה

היפרלידמיה

לב אפור

היפרלידמיה – (Hyperlipidemia)

 

רמות גבוהות מהנורמה של שומנים (ליפידים) בדם.