א.ק.ג/אלקטרו קרדיוגרם

א.ק.ג/אלקטרו קרדיוגרם

אלקטרו קרדיוגרם – א.ק.ג. – (ECG, Electrocardiogram)

רישום הפעילות החשמלית של הלב.

הלב הוא משאבה המופעלת באמצעות כוחות חשמליים.

כוחות חשמליים אלו ניתנים לרישום על ידי מכשיר הא.ק.ג..

הא.ק.ג. הסטנדרטי מבצע רישום של הכוחות החשמליים בלב מ – 12 נקודות מבט.

נקודות מבט אלו נוצרות באמצעות פיזור אלקטרודות במרחב שמסביב ללב, בנקודות מוסכמות, כאשר כל אלקטרודה מבצעת את רישום תנועת החשמל מנקודת מבטה.

נהוג לכנות את האלקטרודות בשם – לידים. האקג הסטנדרטי הוא אקג בן 12 לידים.

רישום האקג מספק מידע רב על המתרחש בלב. באמצעותו ניתן לזהות הפרעות קצב שונות ולעיתים אף מצבי מצוקה של הלב כמו התקף לב.