מכשיר א.ק.ג

סרטון הדרכה ותחזוקה למכשיר הא.ק.ג Cardio Sen’c