דיאסטולה

דיאסטולה

לב אפור

דיאסטולה – (Diastole)

 

תקופת ההרפיה של שריר הלב.

תקופה זו מתרחשת בפרק הזמן שבין שתי התכווצויות, והיא מיועדת להתמלאות של הלב בדם.