גודש ריאתי

גודש ריאתי

לב אפור

גודש ריאתי – (Congestion)

 

גודש בכלי הדם בריאות כתוצאה מהצטברות פתולוגית של דם בתוכם.

מצב זה עלול להידרדר לתמונה הקלינית הקשה של בצקת ריאות.

לרוב נגרם עקב כשל לבבי (אי ספיקת לב), אם כי קיימות גם סיבות אחרות למצב, לבביות ולא לבביות.