סרטון עדות של אריה ברזילי, מנוי שחל

אריה מנוי בשחל מספר שנים, מספר איך שחל הצילו את חייו וקם על רגליו מיד לאחר 4 ימים