לקצב הלב שלנו השפעה רבה על הסיכון ללקות בשבץ מוחי.

שחל מציגה טכנולוגיה המאפשרת ניטור הפרעות קצב לב מרחוק ובזמן אמת.