אי ספיקת מסתם פולמונלי – (Pulmonic Regurgitation)

 

זרימה בלתי תקינה של דם דרך המסתם הריאתי בעת דיאסטולה.

כיוון הדלף – מעורק הריאה (הפולמונרי) בחזרה לחדר ימין בעת דיאסטולה.