היצרות מסתם ריאתי – (Pulmonary Stenosis)

 

היצרות מסתם עורק הריאה. עשוי להיות משולב עם פגמים אחרים בלב. הקושי הנגרם הוא בהזרמת דם מחדר ימין לעורק הריאה בעת סיסטולה. תישמע אוושה סיסטולית.

כיוון שהקושי הוא בהזרמת דם לריאות, הסימפטומים יצביעו בדרך כלל על מצב חמצון לקוי של הרקמות כמו כחלון, חולשה, עלפון ועוד. הפתרון – כירורגי.