העורק הפולמונרי

העורק הפולמונרי

עורק הריאה, העורק הפולמונרי (Pulmonary Artery)

 

מוצאו בחדר ימני של הלב והוא נושא דם דל חמצן אל הריאות.

זהו למעשה העורק היחיד בגוף המוביל דם עני בחמצן.