עורק הריאה, העורק הפולמונרי (Pulmonary Artery)

 

מוצאו בחדר ימני של הלב והוא נושא דם דל חמצן אל הריאות.

זהו למעשה העורק היחיד בגוף המוביל דם עני בחמצן.