מכילה את ההיסטוריה הרפואית המועברת ונאספת מהמנוי. מאפשרת לקבל החלטות מקצועיות הלוקחות בחשבון את הרקע הרפואי של המנוי, עוזרת לאבחון מהיר, כאשר כל שנייה באירוע לב חשובה. התיק הרפואי חשוב, הוא מאפשר אבחון מקצועי ועוזר להבנת התמונה המלאה.

הרשומה הרפואית כוללת גם את תרשימי ה ECG שביצע ושידר המנוי, ובכך מתאפשרת השוואה קלה ומהירה בין התרשימים וזיהוי שינויים המחייבים טיפול מיידי.

הרשומה הרפואית הינה חלק ממערך השירות של חברת שחל, החברה היחידה המפעילה מרכז פענוח א.ק.ג מתקדם, צוות אחיות,וניטור. רשומה רפואית מעודכנת במידע רפואי, הזמין בכל רגע וניתן לשליחה לכל גורם בארץ ובעולם, לפי בקשת הלקוח.