וובינר ללקוחות שחל בנושא "תפקידה של המשפחה התומכת במטופלי לב"

אירועי לב כהזדמנות נוספת לשיפור החיים המשותפים, מדברת על האתגרים העומדים בפני זוג ומשפחה בה אחד מבני המשפחה עבר אירוע לב, מבחינת רגשית, מבחינה קוגנטיבית ומבחינה תפקודית.