ד"ר יצחק אבנד, סמנכ"ל הרפואה של שחל, מעביר וובינר ללקוחות שחל בנושא הקורונה והקשר ללב