טליה, אחות במוקד שחל מסבירה כיצד לחבוש ולהוריד מסיכה לפנים באופן תקין