הנחיות שימוש למסיכה כירורגית

הנחיות שימוש למסיכה כירורגית

טליה, אחות במוקד שחל מסבירה כיצד לחבוש ולהוריד מסיכה לפנים באופן תקין

הנחיות שימוש למסיכה כירורגית
נגן וידאו