וובינר שהעביר פרופסור עופר אמיר מנהל מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים