דפיקות לב / פלפיטציות

דפיקות לב – פלפיטציות – (Palpitations)

 

מודעות לפעימות הלב. עלולה להיות תחושה בלתי נעימה ומעוררת חרדה.

המודעות לדפיקות הלב יכולה להיות תופעה נורמאלית, למשל במצבי התרגשות,

פחד או מאמץ, כאשר קצב הלב מואץ.

לעיתים, מודעות לפעימות הלב יכולה להעיד על קיומה של הפרעת קצב,

כמו קצב לב בלתי סדיר או קצב מהיר מאד או קצב איטי מאד.

אקסטרה סיסטולה / פעימה מוקדמת

אקסטרה סיסטולה – פעימה מוקדמת – (Extrasystole, Premature Beat)

 

תחילתו של הפולס החשמלי העובר בלב בכל פעימה, ברקמה המכונה רקמת הסינוס

(SA Node) ואשר לה יכולות אוטונומיות להפקת פולסים חשמליים (מעין גנראטור).

רקמה זו מכונה גם בשם – קוצב הלב הטבעי.

 

לעיתים, מסיבות שונות, נוצרת פעימה חשמלית בלב שלא בתוך רקמת הסינוס, אלא

באזור אחר, על ידי תאים אשר באופן נורמאלי אינם פעילים מבחינה חשמלית.

פעימה כזו תהייה בדרך כלל מוקדמת יותר ממה שהייתה אמורה להיות פעימת

הסינוס הבאה, ולכן היא מכונה בשם “פעימה פרה- מטורית” (Pre-Mature ),

פעימה שהגיעה טרם זמנה. שם נוסף לפעימה מוקדמת כזו הוא – אקסטרה- סיסטולה.

המשך…