אפיקרדיום / עילית הלב

אפיקרדיום, עילית הלב – (Epicardium)

 

השכבה החיצונית העוטפת את הלב.