רות אמית, מנויה לשחל משנת 2005, מספרת על תחושת הביטחון העצומה שיש לה עם מנוי שחל:

"בבית, מחוץ לבית, בארץ, בחוץ לארץ - הם תמיד לרשותך. אני חיה לבד ואני מרגישה בטוחה שאם משהו יקרה לי, יש לי למי לפנות".