הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת לקבל מדדים שונים של מצב המטופלים, גם ללא דרישה יזומה מצדם. מלבד חיסכון בזמן ובמשאבים…