Teleweight

מעקב ובקרת משקל

TELEWEIGHT מאפשר מדידת משקל והעברת המידע באופן מדויק וישיר למוקד השירות הרפואי של חברת שחל.  שידור נתונים שעובר אוטומטית לרשומה הרפואית של המנוי, מאפשר ניטור ומעקב מדויק אחרי המשקל- בקרה שוטפת אחר המשקל מבלי שהמנוי צריך לעשות משהו, מלבד לעלות למשקל.