Teleweight

טל-וויט

TELEWEIGHT מאפשר מדידת משקל והעברת המידע באופן מדויק וישיר למוקד השירות הרפואי של חברת שחל.  שידור נתונים שעובר אוטומטית לרשומה הרפואית של המנוי, מאפשר ניטור ומעקב מדויק אחרי המשקל- בקרה שוטפת אחר המשקל מבלי שהמנוי צריך לעשות משהו, מלבד לעלות למשקל.