המנגנון הביולוגי של פגיעת ווירוס הקורונה בבני אם וניצולו לפיתוח טיפול מגן

וובינר שהעביר פרופסור עופר אמיר מנהל מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים