וובינר ללקוחות שחל בנושא הטיפול התרופתי במחלת הסכרת, חלק א'