בעבודה שפורסמה ב 2021 ב Journal of Clinical Medicine , נבדקו פרמטרים מנבאי תמותה בחולים עם מחלה ו/ או גורמי סיכון קרדיו-ווסקולריים שפנו בקריאה דחופה למוקד שחל24/7 ושנשלח אליהם צוות רפואי לטיפול בביתם עקב פנייתם.

  • נבדקו באנליזה מעל 64,000 קריאות שנקבלו במשך שלושה עשורים למוקד שחל עם הזנקת צוות רפואי של שחל.
  • גברים היוו 55% מתוך הקבוצה.
  • הוצאו מהאנליזה חולים שעברו החייאה בשטח או היו בשוק קרדיוגני או הפרעות קצב מסכנות חיים.
  • בוצעה אנליזה למעקב תמותה כללית הן לאחר 1 חודש והן לאחר שנה מאז הפניה הדחופה למוקד והזנקת הצוות הרפואי של שחל, עם מעקב רטרוספקטיבי שהיה 12 חודשים.
  • תמותה כללית הייתה 7.7% בשנה הראשונה שלאחר הקריאה המיוחסת בעטיה הוצא צוות רפואי לביתם של החולים לטיפול ראשוני.