לחצן או שעון WATCHMAN לא מפעיל מוקדנית

תגובות סגורות.