יש לפנות למוקד הרפואי על מנת להעביר שידור.

תגובות סגורות.