יש לסגור את האפליקציה ממנהל היישומים ולהפעילה מחדש. האם הסתדר?

Comments are closed.