יש לסגור את האפליקציה ממנהל היישומים ולהפעילה מחדש. האם לא הסתדר?

Comments are closed.