יש לסגור את האפליקציה ולהפעילה מחדש. האם הסתדר?

תגובות סגורות.