יש לסגור את האפליקציה ולהפעילה מחדש. האם לא הסתדר?

תגובות סגורות.