יש לכבות ולהדליק את ה bluetooth. האם הסתדר?

תגובות סגורות.