יש לכבות את המוקדנית. האם יש קו?

Comments are closed.