יש לחבר את מכשיר הטלפון הביתי למוקדנית ולחברו לשקע PHONE

Comments are closed.