יש לחבר את חוט הטלפון שמגיע מהקיר לשקע LINE במוקדנית. האם הסתדר?

תגובות סגורות.