יש לחבר את השנאי לשקע בקיר ולחברו למוקדנית בשקע PWR בכדי להדליק אותה

תגובות סגורות.