יש לחבר את השנאי לקיר ולמוקדנית. האם האורות הפסיקו להבהב?

תגובות סגורות.