יש לחבר את המוקדנית לקו טלפון – יש לחבר בין שקע הטלפון שבקיר ולמוקדנית בשקע LINE

תגובות סגורות.