יש להרים את השפורפרת של הטלפון הביתי- האם יש קו?

תגובות סגורות.