יש להרים את השפורפרת של הטלפון הביתי- האם יש קו?

Comments are closed.