יש להעביר את בורר המכשיר {נמצא ליד שקע PWR} למצב ON. האם הנורית הירוקה דלוקה?

תגובות סגורות.