יש לבצע בדיקה למוקד. האם לא הסתדר?

תגובות סגורות.