הבעיה היא בקו הטלפון ולא קשורה למוקדנית, יש לפנות לספק הטלפון.

תגובות סגורות.