האם מכשיר הטלפון הביתי מנותק מהמוקדנית?

תגובות סגורות.