האם מכשיר הטלפון הביתי מחובר למוקדנית?

תגובות סגורות.