האם חוט הטלפון שמגיע מהקיר מנותק משקע LINE?

תגובות סגורות.