האם חוט הטלפון שמגיע מהקיר מנותק משקע LINE?

Comments are closed.